صفحه اصلی

 

م

 

مؤسسه آموزشی و اخذ پذیرش تحصیلی كاوشكران علم

تحصيل در کانادا

 

 بورس تحصیلی

تحصیلات دانشگاهی

دانشگاه‌های کانادا در انتخاب دانشجویان اختیار کامل دارند. شرط ورود به دانشگاه‌ها معدل نمرات سال آخر دانش آموزان در دبیرستان‌ها است. شرایط پذیرش در دانشگاه‌های کانادا بری دانشجویان تمام‌وقت و نیمه‌وقت یکسان است
در خصوص پذیرش دانشجو بری تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها بر اساس ضوابط خود اقدام به این امر می‌کنند
مراکز آموزش عالی در کانادا مستقل هستند و مدارک دانشگاهی را خودشان صادر می‌کنند
اکثر دانشگاه هادر کانادا انگلیسی زبان هستند ولی 7 دانشگاه دو زبانه نیز وجود دارد

دوره‌های تحصیلی

1. دوره‌های هنری و حرفه ای بری مدارک Certificate و Diploma از دوره‌های هستند که پس از یک تا سه سال تحصیل به دلیل شرط ورود آسان‌تر و نداشتن معدل بالا بری ورود به دانشگاه‌ها در کالج‌ها گذرانده می‌شوند.

2. Bachelor شامل چهار سال تحصیل تمام‌وقت است. در بعضی رشته‌ها مانند معماری طول این دوره به پنج سال نیز می‌رسد. در استان اونتاریو به دلیل طول دوره دبیرستان که 13 سال است دوره‌های سه‌ساله نیز وجود دارد.

3. Master بری ورود به ین دوره داشتن مدرک Bachelorبا معدل حداقل B ضروری است .
در صورتی که دانشجو بخواهد در رشته ی غیراز رشته قبلی اش ادامه تحصیل دهد بید تعدادی درس اضافی بگذراند. به همین دلیل طول دوره هیMaster از یک و نیم تا سه سال متغیر است. ضمنا در ین دوره دانشجو می تواند درس با پژوهش (Dissertation)را مد نظر قرار دهد یا بیشتر به درس پرداخته و در نهایت یک یا دو کار علمی کوچک را پشت سر گذراند.

4.  Ph.D بری ورود به ین دوره معدل B + یا بالاتر در دورهMaster مورد نیاز است. علاوه بر این دانشجو باید توصیه‌های کتبی استادان قبلی را داشته باشد که توانایی او را بری پژوهش نشان دهد. بری دوره Ph.D. در کانادا دانشجو باید حداقل سال‌های تحصیلی تمام‌وقت، گذراندن دروس تعیین‌شده، گذراندن امتحان جامع (کتبی یا شفیی یاهردو)، نوشتن و دفاع شفاهی از پیمان‌نامه پژوهشی را با موفقیت بگذراند. طول متوسط دکترا در دانشگاه‌های کانادا چهار سال است.

در موارد خاصی امکان اخذ مدرک Ph.D. بدون دریافت Master وبه صورت انتقال از این مرحله و تنها با داشتن Bachelor میسر است.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

1.  مدارک Certificate و Diploma وکلیه مدارک دانشگاهی (آکادمیک) 2 یا 3 سال تحصیل معادل حداقل 60 واحد به شرط تحصیل پیوسته و همگن به اخذ مدرک Bachelor می‌شود بعد از دیپلم دبیرستانی کاردانی ارزشیابی می‌شود .

2.  مدارک Bachclor بعد از دیپلم دبیرستان، کارشناسی ارزشیابی می‌شود .

3. مدارک Master با شرط داشتن کارشناسی، کارشناسی ارشد ارزشیابی می‌شود .

4. مدارک .Ph.D با شرط داشتن کارشناسی ارشد، دکترا ارزشیابی می شود .

مدارک دانشگاهی که به صورت غیرحضوری مکاتبه‌ای و ترددی گرفته شود ارزشیابی نمی‌شود.

معرفی دانشگاه‌ها مراکز آموزش عالی کانادا

الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کانادا، گروه یک (ممتاز).

1. University of Alberta - University of Alberta, Edmonton
2. University of British Columbia - University of British Columbia, Vancouver
3. University of Calgary - University of Calgary
4. Carleton University - Carleton University, Ottawa
5. Concordia University - Concordia University
6. Dalhousie University - Dalhousie University, Halifax
7. Ecole Polytechnic (University of Montreal)
8. University of Guelph - University of Guelph
9. Université Laval - Laval University
10. McGill University - McGill University, Montreal
11. McMaster University - McMaster University
12. University of Manitoba - University of Manitoba
13. Memorial University - Memorial University of Newfoundland
14. HEC Montréal - HEC Montréal, Montréal
15. Université de Montréal - University of Montreal
16. University of New Brunswick
17. The Ontario Institute for Studies in Education
18. University of Ottawa - University of Ottawa
19. Institute Armand Frappier, University of Quebec
20. National Institute of Scientific Research, University of Quebec
21. Queen's University - Queen's University
22. University of Regina - University of Regina
23. University of Saskatchewan - University of Saskatchewan
24. Université de Sherbrooke - University of Sherbrooke
25. Simon Fraser University - Simon Fraser University, Burnaby
26 University of Toronto
27. University of Victoria - University of Victoria
28. University of Waterloo - University of Waterloo, Ontario
29. University of Western Ontario
30. University of Windsor - University of Windsor
31. York University

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کانادا، گروه دو (خوب).
مدارک اخذ شده از دانشگاه‌های گروه دو کانادا نیز ارزشیابی می‌شود، ولی ترجیحاً تحصیل در دوره دکترا در دانشگاه‌های گروه یک (ممتاز) توصیه می‌شود.

1. Acadia University
3. Augustana University College
4. Bishops University
5. Brandon University
6. Brock University
7. University College of Cape Breton (UCCB)
8. The King’s University College
9. University of King’s College
10. Lakehead University
11. Laurentian University of Sudbury
12. The University of Lethbridge
13. Moncton University
14. Mount Allison University
15. Mount Saint Vincent University
16. Nipissing University
17. Nova Scotia Agricultural College
18. University Of Prince Edward Island
19. University of Quebec
20. National School of Public Administration, University of Quebec
21. School of Higher Technology, University of Quebec
22. Tele – University of Quebec
23. University of Quebec, Abiliti – Temiscaminque
24. University of Quebec at Chicoutimi
25. University of Quebec at Hull
26. University of Quebec at Montreal
27. University of Quebec at Rimouski
28. University of Quebec at Trosi – Rivieres
29. Ryerson University
30. Saint – Anne University
31. University College of Saint – Boniface
32. St. Francis Xavier University
33. The University of St. Jeromes College
34. Saint Marys University
35. Saint Paul University
36. St. Thomas University
37. University of Sudbury
38. University of St. Micheals College
39. Trent University
40. University of Trinity College
41. Trinity Western University
42. Victoria University
43. Wilfrid Laurier University
44. The University of Winnipeg

 

 

Copyright © 2014 Admission Office - API -Kavoshgaran Elm All rights reserved.