Main Page

 

تحصیل در فرانسه

                            

   موسسه آموزشی و اخذ  پذیرش  تحصیلی کاوشگران  علم

نمایندگی  از دانشگاهای انگلیسی  زبان در فرانسه

 

Great Job Opportunities in France

 

A few words on the university programs and trainings in France.

TCF pour la demande d’admission perusable (DAP

 List of course in France taught in English Language

 

 

 شرایط کلی پذیرش تحصیلی در فرانسه:

 

زبان :

با توجه به اينکه اکثر دانشگاههاي  فرانسه از دانشجويان متقاضي از کشورهاي غير فرانسه زبان (حد اقل) مدرک DELF را طلب مي کنند ٬ براي کسب اين مدرک  تسط بر زبان فرانسه لازم مي باشد .

 تعدادی از دانشگاههای  غیر دولتی  در مقاطع لیسانس -فوق لیسانس در رشته های مدیریتی و کامپیوتر با داشتن مدرک زبان انگلیسی نیز دانشجو می پذیرند.

زندگی درفرانسه
هزينه زندگی در فرانسه برای يک دانشجو معادل 500 يورو در ماه می باشد و دانشجو اجازه کار توام با تحصيل دارد.
اکثريت دانشگاههای فرانسه رايگان بوده و شخص متقاضی بايستی دوره کالج زبان فرانسه را بمدت يکسال بگذراند و پس از سپری شدن دوره يکساله زبان، دانشجو می بايستی در يک امتحان مهارت زبان فرانسه شرکت کرده و مهارت خود را برای ادامه تحصيل به زبان فرانسه به ثبوت برساند و يک امتحان ورودی در ارتباط با رشته اختصاصی مورد نظر متقاضی به عمل می آيد که با توجه به حد نصاب و نمره ای که شخص متقاضی بدست می آورد، دوره های پيش دانشگاهی بمدت 3 ماهه تا يکسال از طرف دانشگاه مربوطه پيش بينی می گردد تا متقاضی از لحاظ سطح معلومات هم تراز با سطح اول دانشگاه گردد.
امتحان زبان فرانسه را يا در سفارت فرانسه (در محل اقامت متقاضی) و يا کشور فرانسه بايد گذراند.
لازم به تذکر است که اين امتحان هر سال برگزار می گردد.
در صورت داشتن مدرک
DALF متقاضی از گذراندن امتحان زبان معاف می باشد.

 

متقاضييان جهت ادامه تحصيل می توانند به اين موسسه  مراجعه نموده و برای سال تحصيلی جديد ثبت نام نمايند.

 

 

Copyright © 2013 Admission Office - API - Kavoshgarane Elm All rights reserved.