خانه اخذ پذیرش تحصیلی از کشور کانادا و استرالیا

اخذ پذیرش تحصیلی از کشور کانادا و استرالیا

   متقاضیان تحصیل درکشور کانادا و استرالیا می‌توانند به صورت حضوری، مکاتبه‌ای  اقدام به درخواست پذیرش تحصیلی نمایند.

  •  جهت آگاهی بیشتر از مراحل اخذ پذیرش تحصیلی به صورت حضوری یا مکاتبه‌ای به لینک مشاوره تحصیلی مراجعه و  یا تلفنی با این موسسه تماس حاصل نمایند.