موسسه کاوشگران علم در هیچ یک از استان های کشور نمایندگی ندارد.

Whatsapp Icon of Flat style - Available in SVG, PNG, EPS, AI & Icon fonts شماره واتس اپ: 09378488418

مدیریت

mstaff@kavoshelm.net
kavoshelm@gmail.com

  • این موسسه نماینده دانشگاه ها و کالج های زیر می باشد:
Universities
University of Wollongong Australia. Logo.University of Regina Logo
Colleges and English Language Centers
Canadian Language Learning College - CLLC (Halifax)Niagara College - WikipediaCambrian College - Wikipedia