خانه بورسیه تحصیلی در استرالیا و کانادا

بورسیه تحصیلی در استرالیا و کانادا

بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و  در مقطع دکترا

 شرح خدمات درخواست بورسیه تحصیلی

خدمات مشاوره، آماده سازی مدارک و پیگیری فرایند درخواست پذیرش و بورسیه های تحصیلی / خدمات ذیل را دربر میگیرد:

  • بررسی رزومه تحصیلی / حرفه ای متقاضی بمنظور ارزیابی کیفیت علمی / پژوهشی وی و برآورد احتمال موفقیت در اخذ پذیرش و بورسیه تحصیلی ؛
  • شناسایی دانشگاه مناسب با توجه به زمینه تحصیلی / حرفه ای قبلی متقاضی و علاقه تحصیلی / پژوهشی وی؛
  • و سایر خدمات مرتبط.

دریافت بورس تحصیلی تضمینی نبوده و متقاضیان می توانند با هماهنگی قبلی جهت مشاوره حضوری به این موسسه مراجعه نمایند.

 

همهٔ نوشته‌ها

مطالب مرتبط