تحصیل در انگلستان

 هزینه ها و شرایط تحصیل و زندگی در انگلستان

مقاطع تحصيلي در انگلستان

مقاطع تحصيلی GCSE و بعد از 16 سالگی

زمانيکه شاگردان به سن 16 سال می رسند، مقطع عمومی آموزش متوسطه (GCSE) را می گذرانند که در حدود 10 ماده درسی می باشد. اين مواد آموزشی از A تا G نمره‌بندی می شوند. آنهايی که از پنج درس نمره های A تا C اخذ نمايند، می توانند به مقطع بعد از GCSE که يک دوره دو ساله است، راه یابند. اين مقطع شامل A level ( سطح پيشرفته )، AS level ( سطح متمم پيشرفته ) و level Vocational A ( سطح پيشرفته فني- حرفه ای يا شغلی ) می باشند.

معمولا دانش آموزان تنها دو تا چهار درس را در A level می گذرانند و دروس انتخاب شده نشانگر اين است که قصد دارند در چه رشته دانشگاهی ادامه تحصيل دهند. در حال حاضر برنامهA level بر اساس معيارهای محکم و مهارتهای کليدی مستحکم است. دانش آموزانی که برنامه A level را دنبال می کنند می‌توانند با مطالعه مواد آموزشی مضاعف ( AS level ، و مطالعه حداقل يک واحد از دوره A level فني – حرفه ای) سطح دانش خود را ارتقا دهند.

سطح پيشرفته و سطح متمم پيشرفته جديد ( A/AS level)

سطوح A level که به طور معمول شامل شش واحد سنجش با حجم محتوای تقريباً برابر است. سه واحد شامل AS level می باشد که نيمه اول آن سطح پيشرفته را تشکيل می دهد. سه واحد دیگر بعنوان A2 شناخته شده که نيمه دوم دوره را شامل می شود.
دانش آموزان برای قبول شدن در دوره های A/AS level ، بايد نمره A تا E را کسب نمايند.( نمره U ( نا مشخص ) برای درس افتاده و مردود منظور می گردد). کسب نمرات AS level و A2 به منزله گذارندن دوره A level است.

مدارس زبان

خيلی از دانش آموزان به انگلستان می آيند تا تنها انگليسی بخوانند و برخی قصد دارند بعدها رشته ديگری را دنبال کنند اما در عين حال هر دو گروه بايد دوره های زبان را بگذرانند.

مزایا آموختن زیان انگليسی در انگلستان

يکی از مزيتهای تحصيل در انگلستان دسترسی شما به قسمتهای ديگر اروپاست. همچنين زماني که شما در انگلستان تحصيل می نماييد دانش آموزان خيلی از کشورهای ديگر نيز با شما مشغول به تحصيل خواهند بود و در اين صورت زبان انگليسی تنها راه ارتباطی ميان شما خواهد بود.

نظام اعتبار سنجی مدارس زبان

راههای متعددی برای ارزشيابی و اعتبار سنجی مدارس زبان وجود دارد، ولی بهترين سيستم ارزشيابی توسط شورای فرهنگی بريتانيا صورت می گيرد. در اين روش مدارس بايد معيارهای سخت‌گیرانه‌ای را به منظور دريافت تأييد شورای فرهنگی بگذرانند و در اين راه وسايل کمک آموزشي، تواناييهای معلمان و چگونگی مديريت مدرسه مورد سنجش قرار می گيرد. مدارسی که مورد تأييد شورای فرهنگی هستند دو انجمن ديگر به نام های BASELT و ARELS تشکیل داده اند و در بخش خصوصی فعال می باشند.

کالج های آموزش تکميلی ( Further Education )

بسیاری از دوره هايی که منجر به يک مدرک دانشگاهی نمی شوند می توانند در کالجهای آموزش تکميلی ارائه شوند. آموزش تکميلی عنوانی است که به دوره های بدون مدرک دانشگاهی اطلاق می شود و دانش آموزان می‌توانند اين دوره ها را از سن 16 سالگی به بعد درانگلستان بگذرانند. کالجهای آموزش تکميلی تمايل دارند که دوره های فنی – حرفه ای را ارائه نمايند.

تحصيل در دانشگاه ها و کالج ها

بررسی مدارک تحصيلی

مدارک تحصيلی دانش آموزان خارجی توسط کالج ها و دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گيرد.

خلاصه ای از درجات (رتبه هاي) دانشگاهي

مدارک تحصیلی ماخوذ از موسسات آموزشی انگلستان یکی از معتبرترین مدارک تحصیلی در سطح جهان بوده و دارای تنوع در سطوح مختلف می باشند.

Degrees يا درجات علمی

رشته هايی که به يک درجه منتهی شود می تواند از طريق دانشگاه ها، کالج ها و موسسأت آموزش عالي، کالج های هنر و از طريق تعدادی از کالج های آموزش تکميلی اخذ شود. اين موسسأت بطور منظم مورد سنجش قرار می گيرند تا همگی آنها از استانداردهای واحدی برخوردار باشند.
درجات علمی دو سطح عمده دارند:

کارشناسی (شرايط ورود شامل اخذ مدرک پيش دانشگاهی (GCE A level يا برابر با آن )
کارشناسی ارشد (شرايط ورود شامل اخذ مدرک کارشناسی يا برابر با آن )

الف ) کارشناسي

دوره های کارشناسی عموماً برای دانشجويان تمام وقت سه تا چهار سال طول می کشد. هر چند که، دوره های ويژه مانند پزشکی و دام پزشکی ممکن است پنج يا شش سال به طول انجامد.
تعدادی از رايج ترين مدارک کارشناسی عبارتند از:

کارشناسی هنرBachelor of Arts (BA)
کارشناسی علوم پایهBachelor of Science (BSc)
کارشناسی تعليم و تربيتBachelor of Education (BEd)
کارشناسی مهندسيBachelor of Engineering (BEng)
کارشناسی حقوقBachelor of Laws (LLB)
کارشناسی پزشکیBachelor of Medicine (MB)

رتبه های دانشگاهی عموماً عنوان Bachelor دارند، هر چند که عنوانها ممکن است از يک موسسه به موسسه ديگر تفاوت داشته باشد. انواع متفاوتی از مدارک کارشناسی وجود دارد که دو نوع مهم آن Ordinary و Honours هستند. مدارک ordinary طبقه بندی ندارد اما مدارک honours طبقات مختلفی دارد که براساس چگونگی عملکرد تحصيلی فرد مشخص می شود:Class1, Class2, Class3.
مدارک دانشگاهی می توانند ادغام شده (joint) باشند. اين زمانی است که دو موضوع مختلف مطالعه می‌شود. زمانيکه بيش از دو موضوع درسی مطالعه شوند آن مدارک Combined می نامند.

ب) مدارک کارشناسی ارشد

به مدارک کارشناسی ارشد نيز گاهی اوقات، مدارک عالی گفته می شود. اين مدارک پس از گذراندن موفقيت‌آميز موضوعات تدريس شده و يا پس از انجام يک دوره تحقيقی اخذ می شود.
تعدادی از رايج ترين مدارک کارشناسی ارشد که پس از گذراندن موضوعات درسی اخذ می شود عبارتند از:

کارشناسی ارشد هنرMaster of Arts (MA)
کارشناسی ارشد علومMaster of Science (MSc)
کارشناسی ارشد مديريت بازرگانیMaster of Business Administration (MBA)
کارشناسی ارشد حقوقMaster of Laws (LLM)

آن دسته از مدارک کارشناسی ارشد که پس از سپری نمودن يک تحقيق کسب شود عبارتند از:

کارشناسی ارشد با تحقیقMaster of Philosophy (MPhil)
دکترا با تحقیقDoctor of Philosophy (PhD/DPhil)

اخذ مدارک کارشناسی ارشد در رشته هايی که تحقيقی هستند در مقايسه با رشته هايی که بايد واحدهايی گذرانده شود نيازمند کوشش بيشتری می باشند.
دوره های کارشناسی ارشد می تواند از نه ماه تا دو سال به طول انجامد در حالي که دوره های کارشناسی ارشد تحقيق می تواند بين دو تا سه سال ادامه يابد که اين مسئله بستگی دارد که آيا دوره فوق کارشناسی ارشد با تحقیق يا تا دکترا باشد.

ج ) مدارک دانشگاهی تأييد شده

دانشجويانی که برای دوره های منتهی به مدرک تحصيلی در خواست می دهند ابتدا بايد تحقيق کنند که آیا موسسه آموزشی مورد نظر مورد تأييد می‌باشد و دوره مورد نظر به یک مدرک تحصيلی معتبر منتهی می‌گرذذ؟

  • دوره های آموزش تکميلی و حرفه ای برای آمادگی افرادی که در جستجوی حرفه ای خاص هستند طراحي شده اند.

زندگی در انگلستان

هزينه های تحصيلی و مخارج زندگی

تحصیل در کشور انگلستان در مقايسه با بسیاری از کشورهای اروپايی با توجه به کيفيت آموزش آن خيلی گران نيست. تجارب دانش آموزان خارجی نشانگر اين است که آنها به ندرت دچار افت تحصيلی می شوند و عموماً نمرات خوبی بدست می آورند. هزينه های دانش آموزان در انگلستان به دو قسمت عمده تقسيم می شوند: هزينه های تحصيلی و هزينه های زندگی.

هزينه های تحصيلی

دورههزينه های سالانهطول دوره ها
دوره های کارشناسیهنر و علوم انسانی 6000-9000
علوم 7000-15000
بالينی 10000-14000
سه تا چهار سال (5 سال برای گروههای پزشکی)-سال تحصيلی 9 ماه می باشد.
دوره های کارشناسی ارشدهنر و علوم انسانی 8000-12000
علوم 9000-14000
بالينی 10000-20000
9 ماه- اما می توان آنرا تا 12 ماه به انجام رساند.
MBA9000- 15000يک سال

مخارج زندگی

عمده دانشجويان در انگلستان برای زندگی به مبلغی در حدود 700-1300 پوند بستگی به محل سکونت احتياج دارند اين مبلغ هزينه های محل زندگی، غذا، لباس و نيازهای اساسی را شامل می گردد. البته هزينه های زندگی در لندن يا در نواحی جنوب شرقی (بالاتر از 745 پوند / ماهيانه) می باشد و هزينه های محل زندگی در شهرهای نواحی مرکزی انگلستان بالاتر است.

مزايايی که برای دانشجويان خارجی وجود دارد

تحصيل در انگلستان چندين مزيت دارد که عبارتند از:

  •  همه دانشجويان تمام وقت خارجی که برای مدتی بيش از شش ماه در انگلستان تحصيل می کنند می توانند از مزايای خدمات درمانی مجانی ازطريق خدمات بهداشت ملی بهره مند شوند. اين بدين معناست که هزينه های ديدار پزشک و رفتن به بيمارستان برای شما و خانواده تان مجانی است.
  •  طول دوره های دانشگاهی احتمالاً در انگلستان در مقايسه با کشورهای انگليسی زبان ديگر کوتاهتر است بنابراين در نتهای دوره هزينه ها کمتر می گردد.

اشتغال در حين دوره تحصيلی

دانشجویان تنها می توانند در طول هفته و در حين دوره تحصيل 20 ساعت کار کنند اما اجازه کار در تعطيلات نامحدود است.

  • متقاضیان واجد شرایط ادامه تحصیل در انگلستان می توانند از خدمات مشاوره رایگان این موسسه استفاده نمایند.

مطالب مرتبط