خانه اسامی دانشگاه های استرالیا

اسامی دانشگاه های استرالیا

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در استرالیا

دانشگاه های ممتاز

 1. Australian National University
 2. Monash University
 3. The University of New South Wales
 4. The University of Queensland
 5. The University of Sydney
 6. The University of Western Australia
 7. University of Adelaide
 8. University of Melbourne
 9. Macquarie University

 

دانشگاه های خوب

 1. Curtin University of Technology
 2. Deakin University
 3. Flinders University
 4. Griffith University
 5. James Cook University
 6. La Trobe University
 7. Murdoch University
 8. Queensland University of Technology
 9. RMIT University
 10. Swinburne University of Technology
 11. University of Newcastle
 12. University of South Australia
 13. University of Tasmania
 14. University of Technology, Sydney
 15. University of Wollongong
 16. University of Western Sydney
 17. University of New England
 18. Victoria University

 

دانشگاه های متوسط

 1. Australian Catholic University
 2. Australian Maritime College
 3. Central Queensland University
 4. Charles Sturt University
 5. Edith Cowan University
 6. Northern Territory University
 7. Southern Cross University
 8. University of Ballarat
 9. University of Canberra
 10. University of Southern Queensland

 

مطالب مرتبط