خانه تحصیل در استان کبک کانادا

تحصیل در استان کبک کانادا

مونترال به عنوان یک شهر برتر دانشجویی انتخاب شده است. هزینه های تحصیل در استان کبک در مقایسه با دیگر شهر های کانادا ارزان تربوده و برای دانشجویان بین المللی از این نظر نیز مقرون به صرفه می باشد. در استان کبک سه دانشگاه انگلیسی زبان  و چهار دانشگاه فرانسه زبان با تاکید بر رشته های  علوم پایه، پزشکی، مهندسی و بازرگانی وجود دارد.

زبان فرانسوی زبان رسمی در ایالت کبک می باشد هر چند اغلب ساکنین این ایالب به انگلیسی نیزتسلط دارند ولی نسبت به زبان فرانسوی تعصب داشته به طوری که مونترال را می توان دومین شهر بزرگ فرانسوی زبان در دنیا نامید

امکان درخواست اقامت دائم بلافاصله پس از اتمام تحصیل وجود دارد. هم چنین در مقاسه باسایر استان های کانادا زمان اخذ اقامت پس از اتمام دوره تحصیل کوتاه تر می باشد.

هزینه های تحصیل و زندگی  پائین تر و شرایط ساده  تر درخواست پذیرش تحصیلی  از جمله مزایای تحصیل در کبک می باشد.از دیگر مزایا و تفاوت های بین دانشجویانی که در کبک تحصیل می کنند با دانشجویان سایر استان ها اشتغال آزاد پس از اتمام دوره تحصیل به هر حرفه بوده و نیازی به اثبات یک سال سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی هنگام درخواست اقامت دائم نخواهند بود .

آب و هوا در استان کبک در هر منطقه متفاوت است به طوری که در حدود 5 تا 6 ماه از سال  واقعا سرد بوده و زمستان تا 6 ماه ادامه دارد. 2 تا 3 ماه از سال هم  دارای  هوای گرم و مرطوب می باشد.