خانه اسامی دانشگاه های کانادا

اسامی دانشگاه های کانادا

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا

دانشگاه های ممتاز

 1. Dalhousie University
 2. McGill University
 3. McMaster University
 4. Queen’s University
 5. Simon Fraser University
 6. The University of Western Ontario
 7. Universite de Montreal
 8. University of Alberta
 9. University of British Columbia
 10. University of Calgary
 11. University of Ottawa
 12. University of Toronto
 13. University of Victoria
 14. University of Water
 15. C arleton University
 16. University of Sherbrooke

 

دانشگاه های خوب

 1. Concordia University
 2. Laval University
 3. Universit du Qubec
 4. University of Guelph
 5. University of Manitoba
 6. University of Saskatchewan
 7. York University
 8. University of New Brunswick
 9. Universite de Montreal Ecole Polytechnic (University of Montreal)
 10. university of Regina
 11. Memorial University of Newfoundland
 12. National Institute Scientific Research, University of Quebec
 13. University of Windsor
 14. Memorial University of Newfoundland

 

دانشگاه های متوسط

 1. Acadia University
 2. Athabasca University
 3. Augustana University College
 4. Bishops University
 5. Brandon University
 6. Brock University
 7. Lakehead University
 8. Laurentian University of Sudbury
 9. Mount Allison University
 10. MountSaint Vincent University
 11. National School of Public Administration, University of Quebec
 12. Nipissing University
 13. Nova Scotia Agricultural College
 14. Ryerson University
 15. Saint Anne University
 16. Saint Paul University
 17. Saint Marys University
 18. School of Higher Technology, University of Quebec
 19. St. Thomas University
 20. St.Francis Xavier University
 21. Tele – University, University of Quebec
 22. The Kings University College
 23. The University of Lethbridge
 24. The University of St. Jeromes College
 25. The University of Winnipeg
 26. Trent University
 27. Trinity Western University
 28. University of Kings College
 29. University of Moncton
 30. University of Prince Edward Island
 31. University of Quebec at Chicoutimi
 32. University of Quebec at Hull
 33. University of Quebec at Montreal
 34. University of Quebec at Rimouski
 35. University of Quebec at Trosi Rivieres
 36. University of Quebec, Abitibi Temiscamingue
 37. University of St. Michaels College
 38. University of Sudbury
 39. University of Trinity College
 40. University College of Cape Breton (UCCB)
 41. University College of Saint Boniface
 42. Victoria University
 43. Wilfrid Laurier University

 

مطالب مرتبط