The javascript is disable or your browser doesn`t support javascript. مطالب صفحه تحصیل در اتریش - کاوشگران علم

صفحه تحصیل در اتریش

St

شرایط تحصیل در اتریش

اتریش کشوری سر سبز و زیبا در اروپا می باشد که مهد موسیقی دنیا محسوب می گردد. پایتخت آن وین می باشد. زبان رسمی این کشور آلمانی است و اکثر مردم به زبان انگلیسی آشنایی دارند و واحد پول آن یورو می باشد. کشور اتریش بدلیل آثار باستانی و هنری خود از شهرت جهانی برخوردار است. ادامه تحصیل در اتریش