The javascript is disable or your browser doesn`t support javascript. مطالب صفحه تحصیل در استرالیا - کاوشگران علم

صفحه تحصیل در استرالیا

خانه صفحه تحصیل در استرالیا

شرایط تحصیل در استرالیا:استرالیا سومین کشور بزرگ انگلیسی زبان دنیا بوده و جمعیت وسیعی از دانشجویان بین المللی را در خود پذیرفته است. از بهترین مزایای تحصیل در استرالیا می توان به موارد زیر اشاره کرد: ادامه تحصیل در استرالیا

سابقه تحصیل در یکی از مقاطع ذیل

  • متوسطه نظری یا فنی حرفه‌ای جهت ادامه تحصیل در مقطع کالج
  • پیش دانشگاهی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
  • کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای پیوسته
  • دکترا جهت ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا و فرصت‌های مطالعاتی

ادامه شرایط عمومی تحصیل در خارج از کشور

error: