The javascript is disable or your browser doesn`t support javascript. مطالب صفحه تحصیل در فرانسه - کاوشگران علم

صفحه تحصیل در فرانسه

نظام آموزشی

واحدهای درسی(ECTS : European Credit System Transfer) به هر درس منتسب هستند و نمايانگر نوعی ارزیابی از کمیت کار مطابق با حجم کلی موفقیت در یک سال دانشگاهی هستند

  •  ۶۰ ECTS برای یک سال.
  • ۱۸۰ ECTS برای سطح لیسانس.
  • ۳۰۰ ECTS برای سطح مستر.

انتخاب فرانسه

فرانسه كه به عنوان كشور هنر و فرهنگ شناخته شده است، چهارمين قدرت صنعتي جهان است و در ميان اولين كشورهاي صادركننده جهان محسوب مي شود. ادامه تحصیل در فرانسه

سابقه تحصیل در یکی از مقاطع ذیل

  • متوسطه نظری یا فنی حرفه‌ای جهت ادامه تحصیل در مقطع کالج
  • پیش دانشگاهی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
  • کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای پیوسته
  • دکترا جهت ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا و فرصت‌های مطالعاتی

ادامه شرایط عمومی تحصیل در خارج از کشور